Buang kucing boleh dipenjara

March 18, 2018 Web Master 1

Kuala Lumpur: “Mengikut peruntukan dalam Akta Kebajikan Haiwan 2015, takrifan pemunya haiwan adalah mana-mana orang yang memiliki apa-apa haiwan termasuk mana-mana orang pada masa ini […]